Dargis, Alfonsas
Dargis, Alfonsas
Dargis, Alfonsas
Andriolli, Michał Elwiro
Andriolli, Michał Elwiro
Bernstein, Moshe
Bohusz–Siestszeńcewizc , Stanisław
Bohusz–Siestszeńcewizc , Stanisław
Bohusz–Siestszeńcewizc , Stanisław
Bohusz–Siestszeńcewizc , Stanisław
Buyko, Bolesław
Czaykowski, Zygmunt Mieczyslaw