Abramovičius, Pinhas
Alchimavičius, Kazimieras
Alchimavičius, Kazimieras
Antanavičius, Valentinas
Autorius nežinomas
Bagdonas, Juozas
Bagdonas, Juozas
Bagdonas, Juozas
Bakas, Samuelis
Bakas, Samuelis
Balzukevičius, Juozapas
Balzukevičius, Juozapas