Abramovičius, Pinhas
Alchimavičius, Kazimieras
Alchimavičius, Kazimieras
Alchimavičius, Kazimieras
Antanavičius, Valentinas
Bagdonas, Juozas
Bagdonas, Juozas
Bagdonas, Juozas
Bakas, Samuelis
Bakas, Samuelis
Balzukevičius, Boleslovas
Balzukevičius, Juozapas