Andriolis, Mykolas Elvyras
Autorius nežinomas
Bernšteinas, Moišė
Bohušas–Sestšencevičius, Stanislovas
Bohušas–Sestšencevičius, Stanislovas
Bohušas–Sestšencevičius, Stanislovas
Bohušas–Sestšencevičius, Stanislovas
Buika, Boleslovas
Čaikovskis, Zigmuntas Mečislovas
Čaikovskis, Zigmuntas Mečislovas
Dargis, Alfonsas