Abramovičius, Pinhas1909–1986
Alchimavičius, Kazimieras1840–1916
Antanavičius, Valentinasg. 1936
Autorius nežinomas
Bagdonas, Juozas1911–2005
Bakas, Samuelisg. 1933
Balzukevičius, Juozapas1866–1915
Balzukevičiūtė, Liucija1887–1976
Bandas, Maksas1900–1974
Bičiūnas, Rimasg. 1945
Bičiūnienė, Monika1910–2009
Blatas, Arbit1908–1999
Bobaryko–Modelska, HalinaXX a. I pusė
Boguckis, Janas Feliksas1886–1955
Borovska, Izabelė1912–po 2006
Bučinskis, M.
Budka, Jozefas1888–1940
Buika, Boleslovas1878–1939
Bulaka, Mečislovas1907–1994
Buračas, Jonas1898–1977
Butkevičius, S.
Chmielevska, Ana
Cukermanas, Bencionas1890–1944
Cvirkienė, Marija1912–2004
Chvolesas, Rafaelis1913–2002
Čaikovskis, Juozas1872–1947
Čapskis, Adolfas~1819–1883
Čechavičius, Vaclovas1880(?)–po 1965
Čeponis, Jonas1926–2003
Čurila, Kuzma1908–1951
Daniliauskas, Jonasg. 1950
Dereškevičius, Kostasg. 1937
Didžiokas, Vladas1889–1942
Didžiokienė, Barbora1896–1976
Dobkevičiūtė–Paukštienė, Jadvyga1913–2005
Dobriakas, Mykolas1904–2001
Dobužinskis, Mstislavas1875–1957
Domšaitis, Pranas1880–1965
Drebickaitė, Silvijag. 1957
Eidrigevičius, Stasysg. 1949
Eidukevičius, Vladas1891–1941
Epšteinas, Jehuda1870–1945
Fašovičius, J.
Galdikas, Adomas1893–1969
Gintautas–Dzievaltovskis, Jonas1904–1980
Glatzas, Alfredas1870–1945
Gražėnas, Vaclovasg. 1931
Gudaitis, Antanas1904–1989
Gurskis, Konstantinas1869–1934
Gurvičius, Josė1927–1974
Hopenas, Jurgis1891–1969
Horydas, Juozapas1898–1939
Ignas, Vytautas1924–2009
Jacovskis, Adomasg. 1948
Jamontas, Bronislovas1886–1957
Jankauskas–Kampas, Rimvidas1957–1993
Janovičius–Čainskis, Aleksandras1870–?
Janušas, Česlovas1907–1993
Jarockis, Stanislovas1872–1944
Jaroševičius, Antanas1870–1956
Jurjevičius, Pranciškus1849–1924
Jusionis, Stasysg. 1927
Južaninas, Sergejus1862–1933
Kacas, Chaimas
Kališčakas, Zbignevas1903–1985
Kalpokas, Petras1880–1945
Kalpokas, Rimtas1908–1980
Kamarauskas, Juozapas1874–1946
Karčevskis, Ignacas (?)
Karniejus, Edvardas1890–1942
Kasčiūnaitė, Daliag.1947
Kasiulis, Vytautas1918–1995
Kasprovičius, Janas Maksimilianas1906–1986
Katiliūtė, Juzefa1916–2009
Katiliūtė, Rūtag.1944
Katinas, Leonas1907–1984
Katinas, Linasg.1941
Kazimierėnas, Giedriusg.1948
Kazimirovskis, Eugenijus1873–1939
Kazlauskas, Jokūbas1904–1993
Kazokas, Leonardas1905–1981
Kiaulėnas, Petras1909–1955
Kisarauskas, Vincas1934–1988
Kliukovskis, Ignacas1908–1978
Korsakas (?), S.
Kosciuška, Vaclovas1911–1984
Kosmulskis, Leonas1904–1952
Kovarskis, Ješua1907–1967
Kraševskis, Juozapas1812–1887
Kremenis, Pinkus1890–1981
Krestinas, Lazaris1868–1938
Krinickas, Ramazanas1904–1983
Kulvietis, Eugenijus1883–1959
Kuras, Algimantasg.1940
Leibovskis, Mozė1876–1942/1943
Levitanas, Izaokas1860–1900
Mackevičius, Jonas1872–1954
Mackevičius, Vytautas1911–1991
Marševskis, Juozapas1827–1883
Martinaitis, Antanas1939–1986
Martinėnas, Raimondasg. 1947
Maslauskaitė, Sigitag. 1970
Matela, Janas
Mendziblockis, Adomas1883 arba 1890–1956
Motiejūnas, Alfonsas1912–1979
Murinas, Bronius1906–1986
Nartovskis, Tadeušas1892–1971
Nenorta, Sigitas1933–1999
Nežinomas autorius
Nežinomas autorius (Jono Rustemo aplinkos dailininkas)
Nežinomas autorius (Kanutas Ruseckas?)
Nežinomas autorius (Monogramistas (-ė) F.B.)XIX a.
Nežinomas autorius (Monogramistas (-ė) H.K., SBU aplinka)
Nežinomas autorius (SBU Dailės fakulteto tapybos diplomantas (-ė))
Nežinomas autorius (SBU studentas (-ė) M.B.)
Nežinomas Romerių giminės autorius
Niesiolovskis, Tymonas1882–1965
Norkus, Vincas1927–2006
Paukštė, Vygantasg. 1957
Peldavičiūtė–Montvydienė, Ada1911–1967
Peška, Juozapas1767–1831
Petrašiūnaitė, Audronėg. 1954
Petravičius, Zigmas1862–1955
Petrulis, Algirdas1915–2010
Piekuras, Igoris1935–2006
Pindelskis, Lešekas1902–1939
Pinkas, Ignacas1888–1935
Porutis, Pranciškus1924–2009