Fondo valdyba:

Prof. Viktoras Butkus
Prof. Donatas Katkus
Vilius Kavaliauskas
Rolandas Valiūnas
Antanas Zabulis

Fondo direktorė:

Jurgita Semenauskienė

Mus konsultuoja:

Sigutė Chlebinskaitė
Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė
Dr. Laima Laučkaitė
Algimantas Muzikevičius
Dalia Tarandaitė
Dr. Nijolė Tumėnienė
Dr. Skaidrė Urbonienė
Dr. Dalia Vasiliūnienė

Apie lietuvos dailės fondą

VšĮ „Lietuvos dailės fondas“ (toliau – „Fondas“), įsteigtas 2013 metais, yra Fondo, VšĮ „Ellex Valiunas meno rėmimo fondas“, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ (iki 2015-05-20 advokatų kontora LAWIN) ir advokato Rolando Valiūno meno kolekcijų tvarkytojas.

Fondas yra sukaupęs Lietuvos visuomenei ir jos pažinimui ypač svarbią Lietuvos meno kūrinių kolekciją, kurios išskirtiniai bruožai yra orientacija tik į su Lietuvos istorija susijusius meno kūrinius, tematinis daugiaplaniškumas ir mastas. Šiuo metu kolekcijoje sukaupta apie 1000 tapybos darbų, per 360 skulptūrų, per 490 žemėlapių, per 1100 istorinės grafikos darbų (seniausi rinkinyje esantys pavyzdžiai siekia XV amžių), per 2000 lituanistinių knygų ir kitų spaudinių, išleistų iki 1905 m. Taip pat yra kaupiami lituanistinės medalistikos, sidabro kalybos bei kitų artefaktų pavyzdžiai (senoviniai Lietuvoje naudoti šarvai, ginklai, pinigai, papuošalai ir kt.). Iš viso kolekcijoje yra per 7000 eksponatų, dauguma jų – surinktas po visą pasaulį išsibarstęs lituanistinis paveldas.

Fondo misija - rinkti ir puoselėti Lietuvos meno vertybes, grąžinti į Lietuvą po pasaulį išbarstytą kultūrinį ir istorinį lituanistinį paveldą, padaryti jį prieinamą specialistams ir visuomenei.

Fondo veiklos tikslai – įkurti meno muziejų, skirtą kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir eksponuoti su Lietuva susijusius dailės kūrinius bei rinkinius; organizuoti parodas; leisti meno albumus; skatinti, remti ir populiarinti muziejus, dailininkus ir kitus menininkus bei subjektus, veikiančius su daile ir kitais menais susijusiose srityse; skatinti visuomenės domėjimąsi menu; remti ir skatinti iniciatyvas, prisidedančias prie meno populiarinimo; gauti ir teikti labdarą bei paramą.

 

VšĮ „Lietuvos dailės fondas“ (toliau – „Fondas“), įsteigtas 2013 metais, yra Fondo, VšĮ „Ellex Valiunas meno rėmimo fondas“, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ (iki 2015-05-20 advokatų kontora LAWIN) ir advokato Rolando Valiūno meno kolekcijų tvarkytojas.

Fondas yra sukaupęs Lietuvos visuomenei ir jos pažinimui ypač svarbią Lietuvos meno kūrinių kolekciją, kurios išskirtiniai bruožai yra orientacija tik į su Lietuvos istorija susijusius meno kūrinius, tematinis daugiaplaniškumas ir mastas. Šiuo metu kolekcijoje sukaupta apie 1000 tapybos darbų, per 360 skulptūrų, per 490 žemėlapių, per 1100 istorinės grafikos darbų (seniausi rinkinyje esantys pavyzdžiai siekia XV amžių), per 2000 lituanistinių knygų ir kitų spaudinių, išleistų iki 1905 m. Taip pat yra kaupiami lituanistinės medalistikos, sidabro kalybos bei kitų artefaktų pavyzdžiai (senoviniai Lietuvoje naudoti šarvai, ginklai, pinigai, papuošalai ir kt.). Iš viso kolekcijoje yra per 7000 eksponatų, dauguma jų – surinktas po visą pasaulį išsibarstęs lituanistinis paveldas.

Fondo misija - rinkti ir puoselėti Lietuvos meno vertybes, grąžinti į Lietuvą po pasaulį išbarstytą kultūrinį ir istorinį lituanistinį paveldą, padaryti jį prieinamą specialistams ir visuomenei.

Fondo veiklos tikslai – įkurti meno muziejų, skirtą kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir eksponuoti su Lietuva susijusius dailės kūrinius bei rinkinius; organizuoti parodas; leisti meno albumus; skatinti, remti ir populiarinti muziejus, dailininkus ir kitus menininkus bei subjektus, veikiančius su daile ir kitais menais susijusiose srityse; skatinti visuomenės domėjimąsi menu; remti ir skatinti iniciatyvas, prisidedančias prie meno populiarinimo; gauti ir teikti labdarą bei paramą.