Ušinskaitė, Filomena
Ušinskaitė, Filomena
Ušinskas, Stasys